1. 1. Tübitak ARBİS, Üye , 2014

  • 2. Kozmetik Dermatoloji Çalışma Grubu, Üye , 2012

  • 3. Türk Tabipler Birliği, Üye , 2009

  • 4. Türk Dermatoloji Derneği, Üye , 2006

  • 5. Epidermolizis Bülloza Çalışma Grubu, 2019

  • 6. Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başkanlığı, 2019-2020

  • 7. Diyabetik Ayak Komisyonu Üyeliği 2019-2020

            Ödüller

           1. En iyi sözel bildiri üçüncülük ödülü, Türk Dermatoloji Derneği, 2013

TOP